PATTAMBI BLOCK
MKSP Pazhayanoor Block
PATTAMBI BLOCK 1ST BATCH
MKSP Pazhayanoor Block
PATTAMBI BLOCK 2ND BATCH
MKSP Pazhayanoor Block
PATTAMBI BLOCK 3RD BATCH
MKSP Pazhayanoor Block
LAST 2 DAYS CLASS ROOM TRAINING
MKSP Pazhayanoor Block
PATTAMBI BLOCK 1ST TWO DAYS CLASS ROOM TRAINING
MKSP Patttambi Block
PATTAMBI BLOCK 26th MAY 2015 CLASS ROOM TRAINING